Lollandsk Folkeparti

Stem her:


Ikke mindst efter at sagen om Pleje Plus blussede op i starten af 2017, har der været en del snak om at stifte et nyt parti på Lolland, og at lade dette parti stille op til kommunalvalget i efteråret 2017.

Ideen er, indtil videre, alene at koncentrere os om området social- og sundhed. Vi vil altså forsøge efter bedste evne hele tiden at presse de "gamle" partier til ikke at skære ned på disse områder, men derimod at sørge for, at disse områder ikke lider nød.

Vi vil ligeledes støtte stort set alle former for forstærkning og støtte af nærdemokratiet og nærområderne, herunder vil vi give så meget støtte som muligt til de små skoler.

Dette er så et lille forsøg på at vejre lidt af stemningen.

© 2018 Lollandsk-Folkeparti 54.473.7.10